* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              

NID YW'R CORONAFFEIRWS WEDI MYND I FFWRDD FELLY CYMERWCH GAMAU I DDIOGLU PAWB AR Y TEiTHIAU CERDDED TRWY BELLHAU'N GYMDEITHASOL A DEFNYDDIO DIHEINTYDD DWYLO YN AML.  GWISGER MYGYDAU WRTH ROI CYMORTH CYNTAF NEU OS CODIFF SEFYLLFA LLE NAD YW YMBELLHAU'N GYMDEITHASOL YN BOSIBL. YN SGIL Y PAMDEMIG NI FYDD RHAI AM RANNU CEIR AC  FELLY BYDDWCH YN BAROD I DEITHIO I'R MAN CYCHWYN YN EICH CERBYD EICH HUNAN.

THE CORONAVIRUS HAS NOT GONE AWAY AND THEREFORE TAKE THE NECESSARY STEPS TO KEEP EVERYONE SAFE ON THE WALKS BY SOCIAL DISTANCING AND BY THE FREQUENT USE OF HAND SANITIZERS.  WEAR MASKS WHEN ADMINISTERING FIRST AID OR IF A SITUATION ARISES WHEN SOCIAL DISTANCING IS NOT POSSIBLE. AS A RESULT OF THE PANDEMIC MEMBERS MAY BE VERY RELUCTANT TO SHARE CARS THEREFORE BE PREPARED TO TRAVEL IN YOUR OWN VEHICLE TO THE STARTING POINT. 


     YR HAF  / SUMMER 2021  

MAI / MAY
Sul / Sun 2 10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Davies

Pontardulais - Garnswllt
Cwrdd / Meet 9:00 Llyfrgell Pontardulais Library

Sul / Sun 9 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Abergorlech
Cwrdd / Meet 9:45  Maes Parcio Abergorlech Forestry Car Park SN 586 337 (Dim Cwn / No Dogs) 


Sul / Sun 16 10m (Cymhedrol / Modeate)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Llanmadoc - Rhossili
Cwrdd / Meet 9:45 Maes Parcio Llanmadoc Car Park  SN 439 935

Sul / Sun 23 9m (Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader  Bob Jones
Pont Cansaton Bridge
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Pont Canaston Bridge Car Park SN065152

Sul / Sun 30 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Mervyn Read
Traeth Cynffig / Kenfig Sands
Cwrdd / Meet  10:00  Canolfan Ymwelwyr Cynffig / Kenfig Visitor Centre SS 801 810

MEHEFIN / JUNE
Sad / Sat 5 7/8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Bowen
Cwmllynfell / Rhiwfawr
Cwrdd / Meet 9:30 Maes Parcio Ystradowen Car Park SA9 2XY (ger y parc/ near the park)

Sul / Sun 13 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Manorbyr / Manorbier
Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Skrinkle Haven  Car Park GR SN 082 976 


Sul / Sun 20 10m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader  Emyr Morris
Pontneddfechan
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 27
 8m (Cymdefrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Richards
Coed Pen Arthur -Banc Carregfoelgam (Llangadog)

Cwrdd / Meet 9:45 Coedwig Pen Arthur Forestry Car Park SN 721 250 (Dim cwn / No dogs)

GORFFENNAF / JULY 
Sul / Sun 4  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Adrian Williams 
Herbert's Quarry, Brynaman - Garreg Las
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:45  Maes Parcio Cwar Herbert / Herbert's Quarry Car Park (SN 732 187)

Sul / Sun 11 7/8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Ann Margaret Thomas

Pontardulais - Felindre
Cwrdd / Meet 9:30 Ysgol Gyfun Pontardulais Comprehesive School (SN 595 039) 


Sul / Sun 18 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader  Alan Richards
Godre'r Graig - Mynydd Allt-y-grug

Cwrdd / Meet 9:45 Maes Parcio Llwybr Beicio Cwmtawe Cyclepath Car Park  SN 752 065 (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 25 7m  (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Ann Chalke

Pontardulais - Graig Fawr
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park

AWST / AUGUST

Sul / Sun 1  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Bob Jones
Llysyfran
Cwrdd / Meet 10:00  SA63 4RE / SN 057 242

Sul / Sun 8 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd   / Leader Helen Pryor
Fan Frynach

Cwrdd / Meet 10:00 Cilfach barcio A470 Layby SN 971 222 

Sul / Sun 15  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Cwmgarw
Cwrdd / Meet
9:00am Maes Parcio Parc Pontardulais Car Park

Sul / Sun 22 10m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Rhysiart Dafys
Bwlch y Ddeuwynt - Cerrig Coegion

Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Cwar Herbert / Herbert's Quarry Car Park (SN 732 187)

Sul / Sun 29 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Llangadog

Cwrdd / Meet 9:45 Llangadog  (Dim Cwn / No Dogs)

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 5  10m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Emyr Morris

Llynyfan - Bannau Sir Gaer         
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 12  8m (Cymhedrol - Moderate)   Arweinydd / Leader Caroline & Rachel
Cwm Brombil

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais  

Sul / Sun 19 19m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Kevin Goddard
TBA

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 26   9m (Cymhedrol / Moderate)       Arweinydd / Leader Adrian Williams
Herbert's Quarry, Brynamam - Garreg Las

Cwrdd / Meet 9:45  Maes Parcio Cwar Herbert / Herbert's Quarry Car Park (SN 732 187)