* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              


     YR HYDREF - Y GWANWYN 2019/ 2020  / AUTUMN - SPRING 2019 / 2020  

RHAGFYR / DECEMBER
Sul / Sun 1 7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Llangrallo / Coychurch - Eglwys Fair y Mynydd - Llanganna
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)


Gwe / Fri 6  Cinio Nadolig / Christmas Dinner

Sul / Sun 8 9.5m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Tafarn y Garreg - Bannau Sir Gaer (Carmarthen Fans)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park    

Sul / Sun 15 7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Llangynnwr / Llangunnor - Pibwrlwyd (Caerfyrddin / Carmarthen)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 22 8m (Cymherol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Cwm Meilwch (Gwynfe)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Iau / Thurs 26 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Chris Davies
Mynydd y Garn Fach
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 29 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Wyn Arthur
Craig Cefn Parc - Mynydd Gelliwastad

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 


IONAWR / JANUARY 
Sul / Sun 5  7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Mynydd Llangyndeyrn
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 12 9.5m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Adrian Williams
Penalun / Penally
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 19 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Bob Jones
Cribarth
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 26 10m (Egniol / Energetic)  Arweinydd / Leader Rhisiart Davies

Ystradfellte - Maen Madog - Afonydd Nedd Fechan & Mellte 
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

CHWERFOR / FEBRUARY

Sul / Sun 2  10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel
Talsarn (ger Llambed / near Lampeter)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 9  6/7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd  Leader Glenda Lewis
Graig Fawr
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 16  10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Blaen Cwm / Cwm Grwyne
Cwrdd / Meet 8:30 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 23 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Bridget Hill
Penclawdd - Morlais Valley
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 


MAWRTH / MARCH
Sul / Sun 1   10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Llanwrtyd - Cwm Henog                         

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 8  8m (Cymhedrol - Moderate)   Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Merthyr Tudful
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)


Sul / Sun 15 9.5m (Cymhedrol /Moderate)   Arweinydd / Leader Adrian Williams
Pumsaint - Dolaucothi
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 22 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Kevin & Gill
Llansteffan - Llanybri
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 


Sul / Sun 29  9m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Llangeitho
Cwrdd / Meet 8:30 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

 
EBRILL / APRIL

4 & 5 Penwythnos Llandrindod Weekend

Sul / Sun 12  6m (Rhwydd / Easy)   Arweinydd / Leader Geriant Owain Price
Llanwnda
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 19 10m ( Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Mervyn Read
Traeth Cynffig / Kenfig Sands
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 26 12m ( Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Alan Richards

Tregaron - Cwm Berwyn - Llyn Berwyn
Cwrdd / Meet 8:30 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No Dogs)

 

MAI / MAY

Sul / Sun 3 6m (Rhwydd / Easy)   Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Cwm Gwaun
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 10  10m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Ann Chalke
Bannau Brycheiniog
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 17 5/6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Jeff & Mandy
Pennard / Cwm Llanilltyd Gwyr / Ilston Cwm
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park   

Sul / Sun 24 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Emyr & Ann
Tor y Foel
Cwrdd / Meet 8:30 Maes Parcio Pontarddulais Car Park  

 

Sul / Sun 31 10m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Chris Davies
Cydweli  Kidwelly
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park