* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              

NID YW'R CORONAFFEIRWS WEDI MYND I FFWRDD FELLY CYMERWCH GAMAU I DDIOGLU PAWB AR Y TEiTHIAU CERDDED TRWY BELLHAU'N GYMDEITHASOL A DEFNYDDIO DIHEINTYDD DWYLO YN AML.  GWISGER MYGYDAU WRTH ROI CYMORTH CYNTAF NEU OS CODIFF SEFYLLFA LLE NAD YW YMBELLHAU'N GYMDEITHASOL YN BOSIBL. YN SGIL Y PAMDEMIG NI FYDD RHAI AM RANNU CEIR AC  FELLY BYDDWCH YN BAROD I DEITHIO I'R MAN CYCHWYN YN EICH CERBYD EICH HUNAN.

THE CORONAVIRUS HAS NOT GONE AWAY AND THEREFORE TAKE THE NECESSARY STEPS TO KEEP EVERYONE SAFE ON THE WALKS BY SOCIAL DISTANCING AND BY THE FREQUENT USE OF HAND SANITIZERS.  WEAR MASKS WHEN ADMINISTERING FIRST AID OR IF A SITUATION ARISES WHEN SOCIAL DISTANCING IS NOT POSSIBLE. AS A RESULT OF THE PANDEMIC MEMBERS MAY BE VERY RELUCTANT TO SHARE CARS THEREFORE BE PREPARED TO TRAVEL IN YOUR OWN VEHICLE TO THE STARTING POINT. 


     YR HAF - YR HYDREF 2020 /  SUMMER - AUTUMN 2020  

AWST / AUGUST
Sul / Sun 16 10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Davies

Cefn Drum - Capel Gerazim - Graig Fawr
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 23 10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Rhisiard Dafys
Ystradfellte - Maen Madog
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park neu / or 10:00 Ystradfellte Village Car Park SN 929 134


Sad/ Sat 29 6.5m (Cymhedrol / Modeate)   Arweinydd / Leader Wyn Arthur
Penwyllt - Fan Gyhirych
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park  neu/or 10:00 Maes Parcio Penwyllt Car Park SN 856 155

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 6 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Nash Point - Llanilltyd Fawr / Llantwit Major
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 13 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Cwmdulais - Y Darren
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 


Sul / Sun 20 10m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader  Ann Chalke
Mynydd y Garn Fach

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 27
 5m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Margret
Yr Hendy - Y Goitre
(Wedi ei chanslo / Cancelled)
Cwrdd / Meet 9:15 Ystad Diwydiannol yr Hendy / Yr Hendy Industrial Estate (opposite Yr Hendy RFC)


HYDREF / OCTOBER 
Sul / Sun 4  8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Kevin Anderson  
Dulais / Blackpill - Y Mwmbwls / Mumbles

Cwrdd / Meet 9:30  Car Park next to the Woodman's Public House, Blackpill

Sul / Sun 11 5/6m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Geraint Owain Price
Llanwnda
(Wedi ei chanslo / Cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 18 11m  (Egniol / Energetic) Arweinydd / Leader Chris Davies
Penllercastell

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 25 10m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader  Emyr Morris
Llanmadog
(wedi ei chanslo/ cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

TACHWEDD / NOVEMBER

Sul / Sun 1  7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Ystalyfera - y Farteg
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park (Dim Cwn / No dogs)

Sad / Sat 7 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd  Leader Wyn Arthur

Safle'r Wellington drylliedig / Wellington crash site (wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park neu/ or 10:00 ger/near Gwyn Arms SN 846 165 (Parcio wrth ochr yr heol / Roadside parking)

Sul / Sun 15  8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Davies

Pontardulais - Cwm Sgiach
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 22 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Dinbych y Pysgod / Tenby - Saundersfoot

Cwrdd / Meet 10:00 North Beach Car Park, Tenby, SN 132 011

Sul / Sun 29 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Y Farteg (Ystalyfera)

Cwrdd / Meet 9:45 Maes Parcio Llwybr Beicio Cwmtawe Cycleway Car Park SN 753 065 (Godre'r Graig) Dim Cwn / No Dogs

RHAGFYR / DECEMBER
Sul / Sun 6  7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Bowen
Rhydyfro - Carn Llechart                

Cwrdd / Meet 9:45 Ysgol Gynradd Rhydyfro ger Pontardawe / Rhydyfro Primary School ( SN 715 054) near Pontardawe

Sul / Sun 13  8m (Cymhedrol - Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Abergorlech   
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:45  Maes Parcio Abergorlech Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 20 12m (Egniol / Energetic)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Cronfeydd Lliw / Lliw Reservoirs
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 27  11m (Cymedrol - Egniol / Moderate - Energeric) Arweinydd / Leader Ann Chalke
Penllercastell
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

 
IONAWR / JANUARY

Sul / Sun 3  6.5m  (Cymhedrol/ Moderate)     Arweinydd / Leader Kevin Goddard
Llandeilo
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 10  5/6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Geriant Owain Price
Llanwnda (wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park

Sul / Sun 17 6m ( Cymedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Margaret Thomas

Yr Hendy - Y Goetre (wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 

Sul / Sun 24 10m ( Cymderol / Moderate)   Arweinydd / Leader Chris Davies
Garnswllt (
wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park 


Sul / Sun 31 9m (Cymheedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel
Aberteifi / Cardigan - Mwnt - Y Ferwig (
wedi ei chanslo /cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontarddulais Car Park