top of page

* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              

                     Y GWANWYN / YR HAF - SPRING / SUMMER 2024  

EBRILL / APRIL
Sul / Sun 7  8.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Margam - Goetre
(Wedi ei chanslo /Cancelled)
Cwrdd / Meet 9:45 Parc Margam Park 

Sul / Sun 14 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Felinfoel - Ffwrnais / Furnace -Swiss Valley

Cwrdd / Meet 9:30 tu fas i Eglwys Felinfoel / outside Felinfoel Church


Sul / Sun 21 10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Margaret Thomas
Pontardulais / Casllwchwr / Loughor

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sunt 28 7.5m (Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader Alan Richards
Ffynhonnau Sanctaidd Margam / Margam Holy Wells

Cwrdd / Meet 9:45 Cilfach barcio A48 Parc Magam / A48 layby Margam Park 


MAI / MAY
Sul / Sun 5 8m (Cymhedrol /
Moderate)   Arweinydd / Leader Mervyn Read
Oxwich 
Cwrdd / Meet 9:45  Oxwich Bay Hotel

Sul /Sun
 12 8.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Llanboidy - Login
Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Pentre Llanboidy/ Llanboidy village Car Park  (Dim Cwn / No Dogs)


Sul / Sun 19 5m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Gower Pilgrimage Way 1:  Penclawdd - Llanrhidian

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park 

Sul/ Sun 26 9m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Rhysiart Davies
Mynydd Mallaen (
Wedi ei chanslo oherywdd y tywydd / Cancelled due to the weather)
Cwrdd / Meet 10:30am Maes Parcio Cwm Rhaeadr Car Park, Cilycwm 

MEHEFIN / JUNE
Sul / Sun 2 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leader Alan Richards
Cwm Cynffig

Cwrdd / Meet 9:45  Cilfach Barcio yr A48 / A48 layby at SN 816 844 (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun
 9 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Glenda Lewis
Pontardulais

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 16 6m (Cymhedrol/ Moderate)  Arweinydd / Leader Emyr Morris
Gower Pilgrimage Way 2 Llanrhidian - Llanmadoc

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park 

Sul / Sun 23  7m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Caroline John
Robeston Wathen - Slebach

Cwrdd / Meet  9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 30  8.5m (Cymhedrol
/ Moderate)  Arweinydd / Leader Bob Jone
Mynachlog Ddu

Cwrdd / Meet 10:15 Cofeb Waldo (Post Code SA 66 7SN)   SN 135 304

GPRFFENNAF / JULY 

Sul / Sun 7 7.5m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Alan Richards
Trallong

Cwrdd / Meet  10:00 Pont y Comin, Tralloing          (Dim cwn / No dogs)

Sul / Sun 14 5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd  / Leader Wyn Arthur
Alltwen

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 21 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd  / Leader Emyr Morris
Gower Pilgrimage Way 3: Llanmadoc - Rhossili

Cwrdd / Meet 9:00 am Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 28 9m ( Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Rhysiart Dafys
Mynydd Mallaen (Taith ar y cyd gyda Grwp Awyr Agored Abertawe /  Joint walk with Swansea Outdoor Group

Cwrdd / Meet  10:30 Mae Parcio Cwm Rhaeadr Car Park, Cilycwm

AWST / AUGUST
Sul / Sun 4  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd/ Leader Alan Richards
Hermon - Glandwr

Cwrdd / Meet 10:00  Ochr yr heol yng Nglandwr / Roadside parking at Glandwr (Dim cwn / No Dogs)

Sul / Sun 11 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion /Leader Merv
Gorllewin Gwyr / West Gower

Cwrdd / Meet  9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park 

Sul / Sun 18 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Emyr Morris
Gower Pilgrimage Way 4: Rhossili - Porteynon

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 25  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Bob Jones
Pembroke1

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 1 8m (Cymhedrol/Moderate)   Arweinydd / Leader Mervyn Read
Gwyr / Gower

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul/ Sun 8 7/8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leader Illtyd Lloyd
Twr Paxton / Paxton's Tower

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 15 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Bob Jones
Pembroke 2

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park


Sul / Sun 22  9m Egniol /Energetic) Arweinydd / Leader Helen Pryor
Llanmadoc

Cwrdd / Meet 9:45  Maes Parcio Cwm Iorwg / Cwm Ivy Car Park

Sul / Sun 29  8m (Cymhedrol .Moderate) Arweinydd / Leader Emyr Morris
Gower Pilgrimage Way 5: Port Eynon -Oxwich

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park                                
  

bottom of page