* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              

NID YW'R CORONAFFEIRWS WEDI MYND I FFWRDD FELLY CYMERWCH GAMAU I DDIOGLU PAWB AR Y TEiTHIAU CERDDED TRWY BELLHAU'N GYMDEITHASOL A DEFNYDDIO DIHEINTYDD DWYLO YN AML.  GWISGER MYGYDAU WRTH ROI CYMORTH CYNTAF NEU OS CODIFF SEFYLLFA LLE NAD YW YMBELLHAU'N GYMDEITHASOL YN BOSIBL. YN SGIL Y PAMDEMIG NI FYDD RHAI AM RANNU CEIR AC  FELLY BYDDWCH YN BAROD I DEITHIO I'R MAN CYCHWYN YN EICH CERBYD EICH HUNAN.

THE CORONAVIRUS HAS NOT GONE AWAY AND THEREFORE TAKE THE NECESSARY STEPS TO KEEP EVERYONE SAFE ON THE WALKS BY SOCIAL DISTANCING AND BY THE FREQUENT USE OF HAND SANITIZERS.  WEAR MASKS WHEN ADMINISTERING FIRST AID OR IF A SITUATION ARISES WHEN SOCIAL DISTANCING IS NOT POSSIBLE. AS A RESULT OF THE PANDEMIC MEMBERS MAY BE VERY RELUCTANT TO SHARE CARS THEREFORE BE PREPARED TO TRAVEL IN YOUR OWN VEHICLE TO THE STARTING POINT. 


     Y GWANWYN - YR HAF / SPRING - SUMMER 2022  

EBRILL  / APRIL
Sul / Sun 3 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Caroline & Rachel

Cwm Brombil
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 10 10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Glenda & Jacqui
Pwlldu - Bishopston Valley
Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontardulais Car Park


Sul / Sun 17 9m (Cymhedrol / Modeate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Tair Carn Uchaf

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulauis Car Park   

Sul / Sun 24 8m (Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader  Adrian Williams

Cwm Gwendraeth
Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Y Tymbl / Tumble Car Park

MAI / MAY
Sun / Sun 1 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Mervyn Read
Cila Uchaf / Upper Killay
Cwrdd / Meet 9:45 Canolfan Cymunedol Cola Uchaf / Upper Killay Community Centre 

Sul / Sun 8 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Kevin Anderson
Parc Dinefwr
Cwrdd / Meet 9:00am Pontardulais Car Park  Dim Cwn / No Dogs


Sad / Sat 14 11m (Caled / Strenuous)  Arweinydd/ Leader Wyn Arthur
Sinc y Giedd - Safle damwain awyren fomio Wellington / Wellington bomber crash site
Cwrdd / Meet 10:00am at old road opposite Dan yr Ogof to Gwyn Arms

Sul / Sun 22 6m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Kevin Goddard

Talyllychau / Talley
Cwrdd / Meet 9:30 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sunday 29 6.5m (Cymdedrol / Moderate)     Arweinydd / Leader Alan Richards
Haffwae / Halfway - Gwersylloedd cyrch Rhufeinig Y Pigwn a chylchoedd cerrig o'r Oes Efydd / Pigwn Roman marching camps & Bronze Age stone circles. 
Cwrdd / Meet 10:15am Cilfan Parcio yn Haffwae ar yr A40 / Lay-by on the A40 in Halfway  SN 835 326 (Dim cwn / No dogs)


MEHEFIN / JUNE 
Sul / Sun 5  8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Felinfoel - Cronfa Ddwr Lliedi / Lliedi Reservoir

Cwrdd / Meet 10:00 tu fas i Eglwys Felinfoel / Outside Felinfoel Church

Sul / Sun 12 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Richards

Cenarth - Abercych
Cwrdd / Meet 10:15am Maes Parcio Ffrydiau Cenarth Falls Car Park (£3) (Dim Cwn/ No Dogs)  

Sul / Sun 19 8.5m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Margaret Thomas
Canolfan Fynydd / Mountain Centre, Libanus

Cwrdd / Meet  9:00  Maes parcio Pontardulais Car park

Sul / Sun 26 10m (Egniol/ Energetic)  Arweinydd / Leader Rhysiart Davies
Tafarn y Garreg - Llyn y Fan Fawr - Bwlch Giedd - Vampire crash site
(wedi ei chanslo / Cancelled)

Cwrdd / Meet  10:00  Tafarn y Garreg

GORFFENNAF / JULY
Sul / Sun 3 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Cwm Lladron (Preseli)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park


Sul / Sun 10  7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd   / Leader Rhisiart Davies
Llandyfan - Carregydwfn - Cwrtbrynbeirdd

Cwrdd / Meet 10:30 Maes Parcio Castell Carreg Cennen Castle Car Park

Sul / Sun 17  10m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader  Alan Richards
Tredegar
(wedi'i chanslo oherwydd y tywydd twym eithafol / canelled due to extreme hot weather)
Cwrdd / Meet 10:00am Parc Bryn Bach, Tredegar     (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 24 8m ( Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Llanmadoc
(wedi ei chanslo / cancelled)
Cwrdd / Meet 9:30 Maes Parcio Cwm Ivy Car Park SS 439 935 (Llanmadoc)

Sul / Sun 31 5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Mary
Pontsenni / Sennybride

Cwrdd / Meet 10:00 Cilfach barcio Defynnog layby

AWST / AUGUST 
Sul / Sun 7  7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Kevin Goddard

Clydach - Trebanos 
Cwrdd / Meet 9:15 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 14 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd/ Leader Rhysiart Davies
Castell Carreg Cennen - Tair Carn Uchaf - Llygad Llwchwr

Cwrdd / Meet 10:30 Maes Parcio Castell Carreg Cennen Car Park

Sul / Sun 21 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leader Helen Pryor
Y Grib, Pengenffordd 

Cwrdd / Meet 9:00 Pengenfordd

Sul / Sun 28  8m (Cymhedrol / Moderate)       Arweinydd / Leader Alan Richards
Cronfa Ddwr Crai / Crai Reservoir - Cefn Cul (SN 871 196)
Cwrdd / Meet 10:15  Cilfach barcio Bwlch Bryn Rhudd / Bwlch Bryn Rhudd layby

MEDI / SEPTEMBER
Sul / Sun 4  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Mervyn Read
Gower
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 11  8.5m (Cymhedrol - Moderate)   Arweinydd / Leader Adrian Williams
Llandyfan - Mynydd Du
Cwrdd / Meet 9:45 ger Eglwys LLandyfan / near Llanfyfan Church Post Code SA18 2TU

Sul / Sun 18 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Wyn
Pontardawe

Cwrdd / Meet 9:00 Pontardawe

23 Medi / September  Cinio Dathlu 25 Mlynedd / 25th Anniversary Dinner