top of page

* Mae pob person yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun                                 * Walkers walk at their own risk
* Dewch a digon o fwyd, diod, dillad twyn / glaw                                       * Bring plenty of food, drink, warm clothes & waterproofs                              * Cynghorir pobl newydd i gerdded y teithiau byr yn gyntaf                          * Shorter walks are advised for newcomers                                                   * Pan rennir car cyfrannwch at gost petrol                                                    * When sharing a car please contribute towards the cost of petrol                   * Lle nad oes gwharddiad caniateir cwn ond ar dennyn drwy'r amser            * Unless prohibited dogs are allowed but must be on a lead at all times              

                     YR HYDREF / AUTUMN - Y GAEAF / WINTER 2023-2024  

YR HYDREF  / OCTOBER
Sul / Sun 1  8.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Trimsaran - Carwe/ Carway
Cwrdd / Meet 9:30 Cilfach barcio Penmynydd layby (Heol Rehoboth)
  SN 463 041  (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 8  7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Helen Pryor
Skrinke - Manorbier - Swanlake Bay
Cwrdd / Meet 10:15 Skrinkle Haven Car Park (SS 082 976) Just beyond Manorbier YHA (SA70 7TT)


Sul / Sun 15 7.5m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Heol Senni 

Cwrdd / Meet 10:00 Neuadd Heol Senni / Heol Senni Hall    (Dim cwn / No dogs)

Sul / Sun 22 7.5m (Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader Bob Jones
Brynberian
Cwrdd / Meet 10:00  Capel Brynberian    SA41 8TN


Sul / Sun 29  8m Cymhedrol / Moderate)    Arweinydd / Leader Kevin Goddard
Cydweli / Kidwelly - Mynydd y Garreg
 
(Wedi ei chanslo oherwydd y tywydd / Cancelled due to the weather)
Cwrdd / Meet 9:45 Cei Cydweli / Kidwelly Quay

TACHWEDD / NOVEMBER
Sul / Sun 5 5m (Cymhedrol /
Moderate)   Arweinyddion / Leaders Emyr & Ann
Castell Coch
Cwrdd / Meet 9:00  Maes Parcio Pontardulais Car Park 

Sad / Sat
 11 8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Alan Richards
Cefn Sidan
Cwrdd / Meet 9:45 Maes parcio yn SN 415 005
 / Car Park at SN 415 005   (£2.80)


Sul / Sun 19 7m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd/ Leader Adrian Williams
Llansteffan
(Wedi ei chanslo oherwydd y tywydd / Cancelled due to the weather)
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park 

Sul/ Sun 26 7.5m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Mervyn Read
De Gwyr / South Gower

Cwrdd / Meet 9:00am Maes Parcio Pontardulais Car Park 

RHAGFYR / DECEMBER
Sul / Sun 3  6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Emyr & Ann
Mynydd Caerffili a'r castell / Caerphilly Mountain & Castle 
(wedi chanslo oherwydd y tywdd /cancelled
due to the weather)

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun
 10 8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Richards
De Corneli - Y Pil / South Cornelly - Pile
Cwrdd / Meet 9:45 Cilfach parcio ar yr A48 yn y Pil / Lay-by at SS 831817on the A48 at Pyle

Sad / Sat 16 8m (Cymhedrol/ Moderate)  Arweinydd / Leader Alan Strawbridge
Cwmdulais - Mynydd Pysgodlyn -Cefn Drum

Cwrdd / Meet 9:30am tu fas i Dafarn y Fountain / Outside the Fountain Inn, Pontardulais

Sul / Sun 24  8m (Cymhedrol / Moderate)  Arweinydd / Leader Emyr Morris
Parc Margam / Margam Park 
(Wedi ei chanslo oherwydd y tywydd / Cancelled due to the weather)
Cwrdd / Meet  9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 31  5m (Cymhedrol
/ Moderate)  Arweinyddion / Leaders Emyr & Ann
Cronfa Ddwr Lliw
 
(Wedi ei chanslo oherwydd y tywydd / Cancelled due to the weather)

 Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

IONAWR / JANUARY 2024

Sul / Sun 7 6m (Cymhedrol / Moderate) Arweinydd / Leader Helen Prior
Glanyfferi / Ferryside

Cwrdd / Meet  9:00am Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 14 9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd   / Leader Alan Richards
Cefn Cribwr - Stormy Down

Cwrdd / Meet 9:45 cilfach barcio ar yr A48ger y Pil / Layby on the A48 near Pyle SS835 815 (Dim Cwn / No Dogs)

Sul / Sun 21 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion   / Leaders Emyr & Ann 
Mynydd Caerffili & Chastell / Caerphilly Mountain & Castle (Wedi ei chanslo / Cancelled)
Cwrdd / Meet 9:00 am Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 28 8m ( Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Rhysiart Davies
Twyni Tywod Cynffig / Kenfig Burrows

Cwrdd / Meet  9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

CHWEFROR / FEBRUARY 
Sul / Sun 4  7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd/ Leader 
Adrian Williams
Llansteffan

Cwrdd / Meet 10:00 Maes Parcio Glanymor Llansteffan / Llansteffan Seaside Car Park

Sul / Sun 11 7m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion /Leader Emyr & Ann

Parc Margam Park
(Wedi ei chanslo / Cancelled)

Cwrdd / Meet  9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 18 6m (Rhwydd / Easy - Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Wyn Arthur
Pontardawe

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 25  9m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinydd / Leader Rhysiart Davies
Llandeilo - Carreg Cennen

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

MAWRTH / MARCH
Sul / Sun 3  7.5m (Cymhedrol/Moderate)   Arweinydd / Leader Adrian Williams

Talyllychau / Talley
Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul/ Sun 10 7/8m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leader Glenda
Graig Fawr - Cwmdulais

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park

Sul / Sun 17 6m (Cymhedrol / Moderate)   Arweinyddion / Leaders Emyr & Ann
Cronfeydd Dwr Lliw / Lliw Reservoirs

Cwrdd / Meet 9:00 Maes Parcio Pontardulais Car Park


Sul / Sun 24  9m Egniol /Energetic) Arweinydd / Leader Alan Richards
Pontrhydyfen - Foel Fynyddau - Mynydd Penhydd ( dringo serth mewn mannau / Steep ascents in places)
Cwrdd / Meet 9:45 Maes Parcio Rhyslyn Car Park, Pontrhydyfen                                
  

bottom of page